Bild på person som tar ett covid-19-test i näsan.
Pressmeddelande 2022-01-21

Ny rekommendation kring provtagning

Region Kalmar län följer den nya nationella rekommendationen för när man ska provta sig för covid-19.

Enbart de som har symtom för sjukdom och tillhör följande grupper behöver nu lämna pcr-prov:

  • personer som jobbar inom hälso- och sjukvården eller inom äldreomsorgen,
  • personer som inte har möjlighet att arbeta hemifrån,
  • barn och ungdomar som går i förskoleklass, grundskolan, gymnasiet eller motsvarande skolform.

Har man haft covid-19 de senaste tre månader behöver man dock inte lämna prov.

För övriga personer med symtom krävs ingen provtagning.

Tiden för hur länge den som har bekräftad covid-19 minst bör stanna hemma kortas till fem dagar. Även i fortsättningen gäller att man ska ha varit återställd inklusive feberfri i 48 timmar.

Tiden för symtomfri att stanna hemma från arbete och skola när någon är sjuk i hushållet kortas till fem dagar, räknat från det att personen i hushållet fick symtom.

Följande grupper är undantagna från regeln om att stanna hemma från arbete och skola när någon i hushållet är sjuk:

  • de som har vaccinerats med en påfyllnadsdos (dos tre),
  • personer som har haft covid-19 någon gång under de senaste tre månaderna,
  • vissa nyckelfunktioner inom samhällsviktig verksamhet, som inte uppfyller något av ovanstående kriterier för undantag, förutsatt att riskreducerande åtgärder införs. Nyckelfunktioner definieras närmare av MSB. Arbetsgivare informerar de som berörs.

Hushållskontakter som är undantagna från förhållningsregler om att stanna hemma från jobb och skola bör fortsätta att undvika nära kontakter i den mån det är möjligt, och helt undvika nära kontakter utanför arbetet eller skolan. Alla, även de som är undantagna, bör i första hand arbeta hemifrån i den utsträckning som är möjlig.

Mer information

Staffan Sylvan, stf smittskyddsläkare

Kontakt sker genom pressjouren 0480-841 31

Uppdaterad 24 januari 2022 Lämna synpunkter på innehållet