Pressmeddelande 2021-05-10

Ny riktad turistsatsning mot Danmark

I slutet av 2019 avslutade Visit Sweden sin bearbetning av den danska marknaden. Nu lanseras Visit South Sweden för att marknadsföra Sydsverige i Danmark.

I samband med Visit Swedens beslut gick de regionala turismaktörerna i Skåne, Småland, Öland, Halland och Blekinge samman för att axla manteln och marknadsföra södra Sverige i Danmark.

Sedan drabbades världen av pandemin som satte stopp för resandet. Men nu, med hopp om att resandet snart kan ske utan risk för smittspridning, lanseras den nya hemsidan visitsouthsweden.dk

- Den danska marknaden är viktig för många företagare i Kalmar län och danskarna är vår andra största internationella målgrupp efter tyskarna. Vi hoppas på en snabb återhämtning när fler är vaccinerade och pandemin klingar av, säger Karin Ekebjär, länsturismsamordnare vid Region Kalmar län.

Partnerskapet mellan regionerna är ett sätt att kraftsamla resurser och undvika konkurrens och dubbelarbete samtidigt som regionerna blir mer attraktiva för de danska turisterna. Den geografiska närheten i kombination med ett varierat utbud gör att danskarna kan besöka södra Sverige ofta under hela året.

- Vi vill fånga upp danskarnas intresse, inspirera och guida dem till upplevelser i södra Sverige, säger Emma Dahlgren, koordinator internationell marknadsföring vid Region Kalmar län.

Då regionerna geografiskt ligger nära Danmark finns goda möjligheter för ökad dansk turism under hela året och inte enbart under de klassiska semestermånaderna.

- Den geografiska närheten gör södra Sverige till ett attraktivt resmål även för en långweekend oavsett årstid. Det finns också en potential med allt fler som kan arbeta på distans och äldre danskarna som har arbetslivet bakom sig och därmed möjlighet att resa när som helst, säger Emma Dahlgren.

Uppdaterad 10 september 2021 Lämna synpunkter på innehållet