Bussar i lång rad.
Pressmeddelande 2021-11-25

Ny tidtabell i länstrafiken den 12 december

Den 12 december sker det årliga nationella tidtabellsskiftet som Kalmar länstrafik anpassar sin trafik till.

Vid tidtabellsskiftet görs även en översyn av kollektivtrafiken i Kalmar län. Förändringarna i trafiken görs utifrån trafikförsörjningsprogrammet som styr utveckling av kollektivtrafiken i Kalmar län.

Justeringarna medför att ett antal turer tillkommer, att avgångar kan komma bli färre och vissa linjer med lågt resande dras in. På vissa håll kan linjeomläggningar genomföras utifrån ändrat resmönster eller resbehov. Hållplatser kan tillkomma, omplaceras eller avvecklas.

De senaste åren har Kalmar länstrafik sett en tydlig trend att allt fler resenärer väljer att söka efter resor och avgångar via digitala tjänster. Efterfrågan på tryckta tidtabeller har därför minskat. För att minska pappersåtgången och i längden klimatavtrycket så kommer Kalmar länstrafik att upphöra med kvarvarande tryckta tidtabeller.

För att hitta avgångstider kan resenärer söka efter resor i appen Kalmar länstrafik eller via reseplaneraren på kalmarlanstrafik.se. Den som vill kan på egen hand ladda ned och skriva ut tidtabeller från Kalmar länstrafiks hemsida.

Den nya tidtabellen, som kollektivtrafiknämnden informerades om på torsdagen, gäller från 12 december 2021 till 10 december 2022.

Länstrafikens intäkter är fortfarande tyngda av pandemin

Under hösten har fler resenärer hittat tillbaka till kollektivtrafiken vilket har inneburit ett lyft för Kalmar länstrafiks biljettintäkter.

Trots det ökade resandet under hösten pekar den ekonomiska prognosen för Kalmar länstrafik på omkring 100 miljoner kronor i underskott för år 2021. Det visar den redovisning som kollektivtrafiknämnden fick på torsdagen.

Efter oktober månad är självfinansieringsgraden för den allmänna kollektivtrafiken 39 procent, vilket kan jämföras med det långsiktiga målet om 50 procent.

Läs mer

Uppdaterad 28 september 2022 Lämna synpunkter på innehållet