Pressmeddelande 2021-03-24

Nya affärsmodeller och hållbara lösningar

Efter tre år sammanfattades EU-projektet Cirkulära Kronoberg och Kalmar län vid en digital konferens på onsdagen.

Cirkulär ekonomi kan beskrivas som en ekonomi där avfall i princip inte uppstår utan resurser kan behållas i samhällets kretslopp eller på ett hållbart sätt återföras till naturens egna kretslopp. Det är också ett uttryck för ekonomiska modeller och för affärsmöjligheter där cirkulära kretslopp i ett företag, samhälle eller en organisation används snarare än linjära processer som annars hittills har varit dominerande.

Under konferensen fick deltagarna bland annat ta del av IKEA:s erfarenheter från koncernens omfattande arbete med cirkulär omställning.

Även lokala företagare deltog och berättade om sina omställningar till cirkulär ekonomi samt dess fördelar. Vidare innehöll konferensen filmklipp från ytterligare deltagare, gruppdiskussioner kring hur lokala företag kan ta steget.

Samtidigt behövs det tas nya steg framåt.

– Om vi har Parisavtalets klimatmål för 2030 som mål behöver vi kunna snabba på omställningsprocessen, säger Christel Gustafsson, regional utvecklingsdirektör vid Region Kronoberg.

– Och vi har verktyg och kunskap på plats, tack vare vår gemensamma insats med Cirkulära Kronoberg och Kalmar län, säger Helena Nilsson, regional utvecklingsdirektör vid Region Kalmar län.

Under konferensen lanserade även Linnéuniversitetet sitt nya digitala verktyg som ska hjälpa företag, kommuner och organisationer att komma igång med sin egen omställning till en mer cirkulär ekonomi.

Mer information

Helena Nilsson, regional utvecklingsdirektör, Region Kalmar län             
0480-448 367

Antje Schreyer, EU-samordnare, Region Kalmar län             
0480-448 337

Uppdaterad 10 september 2021 Lämna synpunkter på innehållet