Man sitter i väntrum hos arbetsförmedlingen.
Nyhet 2019-06-25

Pengar att söka till hjälp för de som är utanför arbetsmarknaden

Kalmar län är med och delar på 40 miljoner i ESF-utlysningen som riktar sig till organisationer, myndigheter och företag i Småland, Öland och på Gotland.

Målgruppen för denna utlysning som går under namnet ”Samverkan för ökad inkludering” är personer som har stora utmaningar med att ta sig in på arbetsmarknaden på grund av arbetslöshet i kombination med till exempel sjukdom, sociala skäl och svårigheter med språket. Särskilt prioriterade är de som har funktionsnedsättningar som medför nedsatt arbetsförmåga.

  
EU_flagga_EurSocfond.jpg

Läs mer

Relaterat på andra webbplatser

Uppdaterad 25 juni 2020 Lämna synpunkter på innehållet