Bild på busshållplats med tre personer.
Pressmeddelande 2019-06-24

Nya steg mot ett tobaksfritt län

Första juli blir det förbjudet att röka på busshållplatser och vid sjukhusentréer i Sverige. Då träder den nya tobakslagen i kraft.

Den nya lagen innebär bland annat att det blir förbjudet att röka utomhus på uteserveringar, tågperronger, busshållplatser och vid entréer till lokaler dit allmänheten har tillträde som till exempel sjukhus och hälsocentraler.

Lagen gäller både traditionella cigaretter, e-cigaretter/vejp och vattenpipa. Syftet är att begränsa hälsoriskerna med tobak både för dem som använder tobak och för människor runtomkring.

- Den nya röklagen stärker det rökförbud som redan idag gäller på alla hållplatser i länet. Vi vill att fler ska åka kollektivt och den nya lagen innebär förhoppningsvis att fler kan åka med oss utan att besväras av rök när de inväntar sin buss eller sitt tåg, säger trafikdirektör Karl- Johan Bodell vid Kalmar länstrafik.

Den nya lagstiftningen är helt i linje med visionen - Tillsammans för ett friskare, tryggare och rikare liv – som Region Kalmar län arbetar utifrån för att bidra till livskvalitet och god hälsa för länets alla invånare. Sedan flera år också målet att Kalmar län ska vara tobaksfritt 2025. Region Kalmar län har också anslutit sig till Tobacco Endgame - ett opinionsbildningsprojekt för att stötta förändringar som leder till en utfasning av tobaksbruket i Sverige.

- Vi har sedan tidigare begränsat rökningen utanför många av våra lokaler. Den nya lagen blir ytterligare ett steg i vårt arbete för att främja hälsan hos länets invånare och våra medarbetare, säger regiondirektör Ingeborg Eriksson.

Region Kalmar län kommer att fortsätta sätta upp skyltar vid sjukhus, busshållplatser, hälsocentraler, folktandvårdens mottagningar och folkhögskolor för att påminna om att dessa områden är rökfria.

Fakta/Region Kalmar läns arbete för tobaksfritt

Region Kalmar län arbetar aktivt med att främja tobaksfrihet hos länets tonåringar. På högstadiet förekommer Tobaksfri duo där eleverna tecknar ett kontrakt med en vuxen där båda parterna lovar att vara tobaksfria. På gymnasiet arbetar Region Kalmar län med Tobaksfri utmaning för att få ungdomar att tacka JA! till att vara tobaksfria och alla de fördelar det ger, med fokus på smarta val och hälsa. Sammanlagt har omkring 2 500 gymnasieelever antagit utmaningen att vara tobaksfria.

Mer information om stöd för att bli tobaksfri finns på 1177.se. På alla hälsocentraler finns tobaksavvänjare på livsstilsmottagningar där det går att få hjälp att sluta röka eller snusa. I samband med operation erbjuds stöd till att bli tobaksfri för en bättre hälsa både inför operation som framtiden.

Uppdaterad 25 juni 2020 Lämna synpunkter på innehållet