Pressmeddelande 2020-11-30

Nytt miljonstöd riktat till länets handel

Region Kalmar län fortsätter stötta handeln, restauranger och caféer i länet med anledning av pandemin.

Beslutet om stödet som riktas mot länets kommuner och gäller fram till halvårsskiftet 2021 togs av regionala utvecklingsnämndens presidium på måndagen. Från och med den 1 december, kan kommunerna skicka in sina ansökningar.

Stödet är maximalt 240 000 kronor per kommun, vilket ger en total stödnivå på maximalt 68 procent. Pengar tas av regionala projektmedel och verksamhetsmedel. Kommunens egen insats kan bestå av egna kontanta medel samt egen arbetstid och ska uppgå till resterande del.

Stödet kan användas för till exempel gemensam marknadsföring i olika former, inklusive gemensam webbhandel, organisation och erbjudande av gratis hemkörning samt andra typer av gemensamma insatser för att stödja handel och liknande verksamheter som påverkas av pandemin.

Upplägget innebär ett potentiellt maxbelopp på insatserna på 4,2 miljoner kronor.

Uppdaterad 10 september 2021 Lämna synpunkter på innehållet