Pressmeddelande 2019-01-17

Nytt signalsystem nödvändigt för Kustpilen

Region Kalmar län kräver att Trafikverket ändrar sitt beslut så att Stångådals- och Tjustbanan får ett nytt signalsystem.

På Tjustbanan mellan Linköping och Västervik och den norra delen av Stångådalsbanan mellan Linköping och Rimforsa finns ett gammalt signalsystem, som endast används på dessa två bansträckor i landet. Trafikverket har dock inga planer på att ersätta detta förrän tidigaste efter 2025.

Samtidigt pågår en utbyggnad av ett helt nytt signalsystem – ERTMS – som kommer att vara klart förbi Linköping 2024. Detta ställer till problem för Kustpilentågen eftersom det gamla och det nya systemet inte är kompatibla med varandra. Därför måste det gamla systemet ersättas på Tjust- och Stångådalsbanan om Kustpilentågen ska kunna köra ända fram till Linköping i framtiden.

Samtidigt står också Kalmar länstrafik inför en omfattande upphandling på cirka två miljarder kronor av nya tågfordon för att ersätta en sliten fordonspark på Stångådalsbanan respektive Tjustbanan. Till omkring åren 2023-2025 beräknas nya tåg levereras, sättas i drift och trafikera sträckorna. De nya tågfordonen kräver en upprustning av befintligt signalsystem och är inte heller de kompatibla med den nuvarande lösningen. Det skulle innebära att nya tågfordon upphandlas och köps in men kan inte trafikera Stångådals- och Tjustbanan alls.

I en skrivelse till Trafikverket, som redovisades vid kollektivtrafiknämndens sammanträde på torsdagens, efterlyser regiondirektör Ingeborg Eriksson, trafikdirektör Karl-Johan Bodell och regional utvecklingsdirektör Helena Nilsson dialog om ett nytt beslut som omfattar en signalsystemsupprustning på de två sträckor det handlar om.

Också de politiska ledningarna i regionstyrelsen, kollektivtrafiknämnden och den regionala utvecklingsnämnden har sänt en likalydande skrivelse till Trafikverkets generaldirektör.

Under torsdagseftermiddagen kommer företrädare för Region Kalmar län att ha ett möte med Trafikverkets regionala ledning för att diskutera frågan.

Mer information

Karl-Johan Bodell, trafikdirektör                                                                
010-21 21 100

Peter Wretlund, ordförande, kollektivtrafiknämnden           
070-523 38 85

Anders Andersson, vice ordförande, kollektivtrafiknämnden
070-249 82 12

Karl-Johan Bodell finns tillgänglig efter 12.00, Peter Wretlund och Anders Andersson efter 15.00.

 

  

 

Uppdaterad 25 juni 2020 Lämna synpunkter på innehållet