Två sjuksköterskor vid mikroskop.
Pressmeddelande 2019-08-21

Nytt vårdprogram ska minska antalet cancerfall

I veckan införde Region Kalmar län ett nytt vårdprogram för gynekologiska cellprover för att tidigare upptäcka dem som riskerar att utveckla livmoderhalscancer.

Det är Socialstyrelsens nya rekommendationer om HPV-diagnostik som nu tillämpas i länet. Den största skillnaden är att för vissa åldersgrupper sker en analys för Humant Papillomvirus (HPV) i stället för att enbart leta efter cellförändringar. Eftersom infektionen med HPV kommer innan cellförändringarna ger detta en möjlighet till tidigare upptäckt och tidigare åtgärder.

- Beräkningar på nationell nivå talar om att antalet kvinnor som kommer att drabbas av livmoderhalscancer kan minska med 10-20 procent jämfört med i dag. Det här är en viktig förändring. säger Karin Dahl, specialistläkare vid kvinnokliniken på Länssjukhuset i Kalmar.

Införandet av HPV-analyser är den största förändringen i screeningverksamheten sedan starten på 1960-talet. Provtagningen kommer att ske på samma sätt som tidigare så kvinnorna kommer att känna igen sig. Däremot har logistiken, analyserna, it-stödet och handläggningen av kvinnor med avvikande provsvar ändrats.

- Alla kvinnor kallas till cellprovtagning från 23 års ålder. Ett sista screeningprov tas mellan 63 och 70 års ålder. Så antalet prover vi hanterar är stort. Att förändra analyser och logistik på ett smidigt sätt har därför krävt mycket arbete på både kvinnokliniken och Diagnostiskt centrum, säger Annika Carlsson Wistedt, överläkare vid klinisk mikrobiologi på Länssjukhuset i Kalmar.

När Socialstyrelsens rekommendation nu införs över hela landet blir det en större enhetlighet i både screening och uppföljning av avvikande prover. Landets kvinnor erbjuds modern och evidensbaserad vård.

I snart 50 år har kvinnor i Sverige regelbundet kallats till cellprovtagning för att i tid upptäcka förändringar som kan utvecklas till livmoderhalscancer. Gynekologisk cellprovtagning är enda sättet att tidigt upptäcka dessa förändringar. De flesta cellförändringar som upptäcks är av lättare slag som läker av sig själv, men en del behöver tas bort.

De regelbundna cellprovskontrollerna är en av den moderna medicinhistoriens mest framgångsrika förebyggande åtgärder. Tusentals kvinnors liv har räddats genom screeningen. Även den som är vaccinerad mot HPV bör delta i cellprovskontrollerna eftersom vaccinet endast skyddar mot de allra vanligaste HPV-typerna.

 

Uppdaterad 25 juni 2020 Lämna synpunkter på innehållet