Pressmeddelande 2021-08-19

Ökad risk för smittspridning under hösten

Pandemin är ännu inte över. Alla uppmanas fortsatt att följa de rekommendationer som finns och att vaccinera sig med två doser om man inte redan gjort det.

Det är beskedet från smittskyddsläkare Lisa Labbé Sandelin inför hösten.

- Vi har sett en ökning av antalet covidfall i länet de senast veckorna. Fallen är ofta kopplade till resor inom eller utanför landet och till sociala aktiviteter. I första hand handlar det om personer som inte är vaccinerade, men vi ser också en del fall av lindriga infektioner hos personer som är delvis eller helt vaccinerade. Den mer smittsamma deltavarianten dominerar i länet och när vi börjar samlas igen, antingen på jobbet, i skolorna eller på fritiden, ökar risken för smittspridning.

Folkhälsomyndighetens bedömning är att närundervisning på plats är huvudprincipen för grundskola och gymnasium vid terminsstart. Uppmaningen till skolhuvudmännen är att anpassa verksamheten så att trängsel och smittspridning kan minskas. Under kommande vecka kommer länsstyrelsen att samordna ett möte med smittskyddet och huvudmännen för länets förskolor, grundskolor och gymnasier.

 I veckan deltog smittskyddsläkarna i Kalmar och Kronobergs län i ett möte med Linnéuniversitetets ledning om hur smittspridning kan minimeras under höstterminen.

- Det som är A och O är att fler vaccinerar sig. Vaccination ger ett mycket bra skydd mot allvarlig sjukdom för individen och minskar smittspridningen till familj, vänner och sköra anhöriga men tar inte bort den helt. Därför är det så viktigt att fortsätta följa de rekommendationer som funnits under lång tid även om man är vaccinerad; hålla avstånd, undvika trängsel och stanna hemma och testa sig även vid lindriga symtom, säger Lisa Labbé Sandelin.

På måndag börjar Lisa Labbé Sandelin en tjänstledighet för att slutföra sin avhandling. I stället träder Staffan Sylvan in som tf smittskyddsläkare fram till årsskiftet.

Staffan, Sylvan som är bosatt i Stockholm, är utbildad specialist i infektionssjukdomar och har mångårig erfarenhet av att arbeta med smittskyddsfrågor från bland annat smittskyddsenheterna i Stockholm, Uppsala och Jämtland/Härjedalens län. 

Mer information

Lisa Labbé Sandelin, smittskyddsläkare

Staffan Sylvan, tf smittskyddsläkare från 23 augusti

Kontakt sker genom pressjouren 0480-841 31

 

Uppdaterad 10 september 2021 Lämna synpunkter på innehållet