Pressmeddelande 2021-02-12

Ökad smittrisk vid sportlovsresan

Sportlovet närmar sig och en del kommer att resa inom och utanför landet. Och med det ökar också risken för spridning av covid-19.

Det framgick vi fredagens pressträff. På grund av tekniska problem kom inledningen av pressträffen inte med i sändningen. Men innehållet framgår av pressmeddelandet.

Smittskyddsläkare Lisa Labbé Sandelin pekar på att en resa måste ske så smittsäkert som möjligt, både när det gäller själva resan och vistelsen på resmålet. Och man ska också planera för hur resan hem kan ske på ett smittsäkert sätt vid symtom på covid-19.

- Håll dig inom en mindre krets och undvik att träffa nya kontakter. Då risken för smittspridning är större inomhus bör man inte dela boende med personer utanför den mindre kretsen. Och har man symtom som kan vara covid-19 ska man stanna hemma och testa sig, säger Lisa Labbé Sandelin.

För de som resor på sportlovsresa utomlands gäller att man ska testa sig så fort man kommit hem och sedan ytterligare en gång efter fem dagar. Under denna period ska man isolera sig hemma i minst sju dagar efter hemkomsten. Detta gäller alla, även barn. Under dessa dagar utgår ingen smittbärarpenning.

Även om antalet covidpatienter på länets sjukhus minskat avsevärt de senaste veckorna vill inte hälso- och sjukvårdsdirektör Johan Rosenqvist säga att faran är över.

- Vi ser i andra regioner att minskningen av smitta och antal sjukhusvårdade planat ut och till och med ökat. För att inte hamna i samma situation gäller det att fortsätta hålla i och följa de rekommendationer som gällt i ett år; håll avstånd, tvätta händerna ofta och stanna hemma vid minsta symtom.

13 252 länsbor vaccinerade

Samtidigt pågår nu ett intensivt vaccinationsarbete i länet. Totalt hade 16 627 doser getts i länet till och med i onsdags. Av dessa har 13 252 personer folkbokförda i länet fått minst en dos, av dessa har också 2 876 också fått sin andra vaccinspruta.

I en jämförelse med övriga landet hade efter vecka 5 hade 6,8 procent av länets befolkning fått minst en dos, vilket ska jämföras med landet som helhet där 3,9 procent var vaccinerade vid samma tidpunkt. Tillsammans med Gotland är Kalmar län den region som kommit längst i vaccinationerna. Statistiken visar också att 66,5 procent av de över 90 år i Kalmar län då hade fått sin första vaccindos. För hela landet var siffran 46,1 procent.

Vaccinationskampanjen är nu på väg in i fas 2 då alla födda 1956 och tidigare kommer att erbjudas vaccin. Samtliga personer som är 80 år och äldre kommer nästa vecka att få ett brev om vaccinationen och hur de bokar sig. I början av mars kan de börja vaccineras.

- Vi skulle naturligtvis velat kalla hela gruppen 65+ så fort som möjligt. Vi har förmågan att vaccinera, men det är bristen på vaccin som begränsar oss. Därför prioriteras de allra äldsta först, om några veckor kommer sedan gruppen 70-79 att få brev och slutligen 65+, säger vaccinsamordnare Marie Ragnarsson.

Mer information

Lisa Labbé Sandelin, smittskyddsläkare

Johan Rosenqvist, hälso- och sjukvårdsdirektör

Marie Ragnarsson, vaccinsamordnare
Kontakt sker genom pressjouren 0480-841 31

Uppdaterad 10 september 2021 Lämna synpunkter på innehållet