Pressmeddelande 2021-03-24

Ökande smittspridning i länet inför påsken

Kalmar län går in i påskveckan med ökande smitta och fortsatt hög belastning på sjukvården.

I den tredje vågen av covid-19 är det den brittiska mutationen som dominerar. 80-90 procent av de som konstaterats ha covid-19 nu har den brittiska mer smittsamma varianten. Det finns en tydlig koppling mellan denna mutation och ett mer dramatiskt förlopp när det gäller smittspridning vid utbrott på arbetsplatser och i andra verksamheter.

- Den brittiska varianten har spridit sig söderut i länet och nu är det i Kalmar kommun som fallen ökar mest. Det är ett allvarligt smittläge med en stor ökning i de yrkesverksamma åldrarna 21 år och uppåt, säger smittskyddsläkare Lisa Labbé Sandelin.

Därför uppmanas alla som haft nära kontakt med någon som konstaterats smittad att testa sig. Det gäller oavsett om man har symtom eller inte. Med nära kontakt avses att man under 15 minuter vistats närmare en två meter från en person som visat sig smittad.

- Man ska testa sig så fort som möjligt och om man får ett negativt svar ska man göra det ytterligare en gång fem dagar efter kontakten. Har det gått mer än fyra dagar räcker det med ett test. Om det gått mer än sju dagar sedan kontakten behöver man inte testa sig.

För att hantera den ökande smittspridningen har smittspårningsenheten den senaste veckan förstärkts med ytterligare smittspårare.

Belastningen på sjukvården har de senaste veckorna varit fortsatt hög och någon minskning av antalet inlagda covidsjuka märks inte. Däremot syns en minskning av personer över 80 år i behov av sjukhusvård. Vecka 5 var 47 procent av de inlagda covidpatienterna över 80 år, förra veckan rörde det sig om 14 procent.

- Det är en tydlig effekt av vaccinationerna. Samtidigt ser vi en ökning av både antalet och andelen yngre som är inlagda, främst i gruppen 50-59 år. Vecka 5 stod de för 10 procent, förra veckan var de drygt 30 procent av de inlagda. Vi har ett konstant högt tryck och jag är orolig för den närmaste tiden med den ökade smittspridning vi har, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Johan Rosenqvist.

Det mest effektiva sättet att skydda sig mot allvarlig sjukdom är att vaccinera sig. Arbetet fortsätter utifrån hur mycket vaccin som levereras.

- Nu går vi vidare och kallar ytterligare en grupp att boka tid för vaccination. Nästa vecka får alla födda 1951-1945 brev om hur de ska boka sig, säger vaccinsamordnare Marie Ragnarsson.

Vaccinationstakten är dock helt beroende av vaccintillgången, tidvis kan det därför vara ont om lediga tider när man ska boka sig.

Fakta/Så minskar vi smittspridningen

  • Håll avstånd.
  • Handla ensam.
  • Träffa inte andra människor än de i den närmaste kretsen.
  • Tvätta händerna ofta.
  • Tänk på att resa på ett smittsäkert sätt.
  • Jobba hemifrån om det finns möjlighet.
  • Stanna hemma och testa dig vid symtom.

Mer information

Lisa Labbé Sandelin, smittskyddsläkare

Johan Rosenqvist, hälso- och sjukvårdsdirektör

Marie Ragnarsson, vaccinsamordnare

Kontakt sker genom pressjouren 0480-841 31

 

 

 

Uppdaterad 10 september 2021 Lämna synpunkter på innehållet