Pressmeddelande 2020-06-16

Ökning av covid-19-patienter på sjukhus

De senaste två veckorna har en långsam ökning skett av covid-19-patienter som behöver sjukhusvård.

Framför allt märks det när det gäller intensivvård. Efter att under sista veckan i maj knappt haft någon patient på intensivvårdsavdelning vårdades på tisdagen fem personer på IVA. Fyra av dessa behövde andningsstöd med respirator. Totalt vårdades 23 personer på länets sjukhus för covid-19.

- Efter att ha kommit ned på en platå är vi nu i en långsam stigning uppåt. Det är naturligtvis en utveckling som känns oroande. I synnerhet som vi står inför en sommar då befolkning under några veckor kommer att flerdubblas, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Johan Rosenqvist.

Sedan det första fallet med covid-19 konstaterades i Kalmar län den 10 mars har 479 sjukdomsfall i länet registrerats av Folkhälsomyndigheten fram till i måndags. Merparten har dock inte behövt sjukhusvård. Kalmar län tillhör ett av de län i landet med minst antal fall per 100 000 invånare, bara Skåne och Gotland har lägre siffror.

I slutet av april och början av maj var belastningen på sjukvården som högst. Ett 40-tal patienter vårdades samtidigt på länets sjukhus. Som mest fick då  åtta covid-19-patienter intensivvård samtidigt. Region Kalmar län har också under de senaste tre månader stöttat andra regioner och tagit emot patienter från Stockholm, Sörmland, Östergötland och Jönköpings län.

Enligt Socialstyrelsens dödsorsaksregister hade fram till 10 juni 52 dödsfall registrerats i Kalmar län med covid-19 som dödsorsak. Det gäller då både genom provtagning konstaterade fall och dödsfall där symtomen talar för covid-19.

- Det blir väldigt tydligt i statistiken att enskilda utbrott på äldreboenden har fått stora konsekvenser. Exempelvis har både Torsås och Mönsterås tolv dödsfall vardera. Och där har smittan kommit in på äldreboenden, säger smittskyddsläkare Lisa Labbé Sandelin.

Hon understryker vikten av att fortsätta följa de rekommendationer som finns om att hålla fysiskt avstånd, att tvätta händerna ofta, att stanna hemma vid minsta symtom och att skydda våra äldsta.

- Faran är inte på något sätt över. Vi kommer att få leva med covid-19 under lång tid framöver. Därför måste vi hålla i, hålla ut och hålla avstånd.

Mer information

Johan Rosenqvist, hälso- och sjukvårdsdirektör

Lisa Labbé Sandelin, smittskyddsläkare

Båda nås genom pressjouren 0480-841 31

Uppdaterad 10 september 2021 Lämna synpunkter på innehållet