Mobiltelefon som visar webbplatsen 1177.se
Nyhet 2019-12-02

Ordinarie vårdstöd ersätter hjälplinje

Den 31 december upphör Ineras hjälplinje. Nu övertas ansvaret av respektive region.

Den 31 december upphör Ineras hjälplinje. Telefonjouren har erbjudit tillfälligt psykologiskt stöd vid psykisk ohälsa. Ansvaret övertas i stället av respektive region. De stödinsatser som i stället erbjuds i Region Kalmar län ingår i den ordinarie verksamheten:

Uppdaterad 10 september 2021 Lämna synpunkter på innehållet