Nyhet 2019-12-02

Ordinarie vårdstöd ersätter hjälplinje

Den 31 december upphör Ineras hjälplinje. Nu övertas ansvaret av respektive region.

Den 31 december upphör Ineras hjälplinje. Telefonjouren har erbjudit tillfälligt psykologiskt stöd vid psykisk ohälsa. Ansvaret övertas i stället av respektive region. De stödinsatser som i stället erbjuds i Region Kalmar län ingår i den ordinarie verksamheten:

Uppdaterad 5 december 2019 Lämna synpunkter på innehållet