Pressmeddelande 2020-11-13

Oroväckande ökning av covid-19-patienter

Sjukvården i länet ställer om i takt med en oroväckande snabb ökning av covid-19-patienter på sjukhusen i Kalmar och Västervik.

På fredagsmorgonen var 16 patienter inlagda på Länssjukhuset i Kalmar, varav 1 patient låg i respirator på intensivvårdsavdelningen. I Västervik var samtidigt 7 personer inlagda. Totalt alltså 23 inlagda covid-19-patienter.

Samtidigt visar provtagningsverksamheten en fortsatt ökning av antal konstaterat smittade. På fredagsmorgonen hade 248 nya fall konstaterats den här veckan, att jämföra med 168 fall förra fredagen.

- Utvecklingen är oroande. Vi befarar en fortsatt snabb ökning av antalet inlagda och ställer nu om sjukvården för att klara uppgiften. I Kalmar har kapaciteten för covidvård utökats under veckan. Vi har en plan för att utöka successivt efter behov. Nu måste alla goda krafter hjälpas åt så att det här kan ske snabbt och på ett bra sätt, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Johan Rosenqvist.

Något tak för hur många covid-19-patienter som kan vårdas samtidigt vid regionens sjukhus finns inte fastställt.

- Vi följer utvecklingen noggrant dag för dag, timme för timme och har hela tiden beredskap att frigöra fler vårdplatser för att ta emot dem som behöver sjukhusvård.

Omställningen innebär påverkan på den planerade vården. Det kommer att innebära att en del operationer skjuts framåt i tiden. Den akuta vården påverkas dock inte.

- Det är viktigt att understryka att får man symtom på akut sjukdom - exempelvis bröstsmärtor eller strokesymtom - ska man omedelbart söka vård, säger Johan Rosenqvist.

Det viktigaste just nu för att minska trycket mot sjukvården är att minska smittspridningen och att alla följer de lokala allmänna råd som gäller för Kalmar län – att i största möjliga grad undvika fysiska kontakter med personer utanför det egna hushållet.

Mer information

Johan Rosenqvist, hälso- och sjukvårdsdirektör

Kontakt sker genom pressjouren 0480-841 31 

 

Uppdaterad 10 september 2021 Lämna synpunkter på innehållet