Oskarshamns sjukhus landets bästa mindre sjukhus
Pressmeddelande 2019-01-23

Oskarshamns sjukhus bäst igen

För femte gången har Oskarshamns sjukhus utsetts till ”Bästa sjukhus” av branschtidningen Dagens Medicin.

Redan första året som Dagens Medicin gjorde rankningen avseende 2012 hamnade Oskarshamn sjukhus som etta i klassen mindre sjukhus i landet. Sedan dess har man nått förstaplatsen också 2014, 2015, 2016 och nu för 2018. 2017 kom man på tredje plats.

Det är i det senaste numret av Dagens Medicin som kommer ut i dag som ”Bästa sjukhus” för 2018 utses i tre olika klasser: universitetssjukhus, mellanstora sjukhus med förlossningsverksamhet och mindre sjukhus utan förlossning.

Dagens Medin rankar landets sjukhus utifrån en rad olika parametrar. Allra tyngst väger medicinsk kvalitet. Även hur sjukhuset klarar vårdgarantin, patientenkäter, väntetider på akuten, vårdplatsläget, ekonomi, förekomst av trycksår och personalens följsamhet till kläd- och hygienrutiner vägs in.

Oskarshamns sjukhus topplacering grundar sig framför allt på höga resultat när det gäller kvalitetsmått för ortopedin och strokevården och patienternas svar i den nationella patientenkäten.

När det gäller patientnöjdhet är man etta i landet, i den tunga medicinkategorin fyra och när det gäller ortopedi trea i landet. Till detta kommer en kraftig förbättring när det gäller att förebygga trycksår där sjukhuset gått från plats 15 till en fjärde plats. Det har bidragit till att sjukhuset nu har återtagit förstaplatsen bland landets mindre sjukhus.

- Det är fantastiskt roligt att sjukhuset får det här priset för femte gången, det är en bekräftelse på all den kraft och vilja som finns hos våra medarbetare att göra ett bra jobb med bästa möjliga kvalitet för våra patienter. När vi tappade vår topplacering i förra mätningen sporrade det oss till förbättringar. Nu ser vi resultatet, säger sjukhuschef Birgitta Hjalmarsson.

Också Västerviks sjukhus som de två senaste åren utsetts till Bästa sjukhus i klassen mellanstora sjukhus hamnar på pallplats. Sjukhuset blir trea i rankningen för 2018.

Läs mer

Relaterat på andra webbplatser

Uppdaterad 25 juni 2020 Lämna synpunkter på innehållet