Pressmeddelande 2021-02-08

Otillåtna fordon tvingas tas ur trafik

Det kommer från tisdag att saknas fordon för serviceresor och skolskjutsar i fyra av länets kommuner.

Det var vid en fordonskontroll som Kalmar länstrafik upptäckte att det saknades taxameterutrustning enligt Transportstyrelsens krav i ett antal fordon hos  trafikföretag som kör för Kalmar länstrafik. De fordon som saknar godkänd utrustning får sedan den 1 februari 2021 inte användas i yrkesmässig trafik.

Från tisdagen 9 februari, kommer det därför att saknas fordon som utför sjukresor, färdtjänst och särskoleresor inom samt till/från Nybro, Emmaboda, Västerviks och Hultsfreds kommun.

Även vissa skolskjutsar inom Västerviks och Hultsfreds kommun kan komma att påverkas. Problemet kan komma att bestå ett antal dagar framåt till dess att taxametrar har installerats i samtliga fordon,

- Vi förlitar oss på att de företag som kör för vår räkning följer de lagar och regler som finns. Ansvaret ligger på respektive trafikföretag, det är tråkigt att dessa brister nu upptäckts i en av våra rutinkontroller. Det är oacceptabelt att man inte följer gällande krav, säger Christer Holmgren, trafikdirektör.

Efter upptäckten har trafikföretagen fått en allvarlig uppmaning att åtgärda bristerna snarast så att fordonen åter ska kunna användas. Trafikföretagen har meddelat att de först i början av nästa vecka kan garantera att samtliga fordon åter kan gå i trafik.

- Vi har under dagen varit kontakt med andra trafikföretag som vi samarbetar med för att hitta fordon som tillfälligt kan täcka upp. Dessvärre växer varken fordon som får användas i yrkestrafik eller förare på träd vilket kommer försvåra våra trafikledares arbete de närmaste dagarna. Vi ber om ursäkt om detta påverkar våra resenärers möjlighet att resa de närmaste dagarna, säger Christer Holmgren.

Kalmar länstrafik kommer ta kontakt med de resenärer som berörs av fordonsbristen för att planera resorna på bästa vis. Kalmar länstrafik önskar även att de som ska resa inom den närmaste veckan har god framförhållning när de bokar sin resa.

Uppdaterad 10 september 2021 Lämna synpunkter på innehållet