Pressmeddelande 2021-06-15

Pandemistöd till kulturorganisationer

Åtta regionala kulturorganisationer inom kultursamverkansmodellen i länet får dela på sammanlagt 3,7 miljoner kronor.

Det rör sig om en tillfällig statlig förstärkning med anledningen av pandemins effekter på kulturlivet. Beskedet från Statens kulturråd kom den 31 maj och för att kulturorganisationer inte ska behöva vänta till hösten på pengarna har nu regionala utvecklingsnämndens presidium fördelat dem.

Dessa organisationer får del av stödet:

Kalmar läns museum 1 671 000 kronor.

Kalmar läns musikstiftelse 650 000 kronor.

Byteatern Kalmar länsteater 476 000 kronor.

Kalmar konstmuseum 383 000 kronor.

Virserums konsthall 259 000 kronor.

Kalmar läns hemslöjdsförening 162 000 kronor.

The Glass Factory 86 000 kronor.

Filmregion sydost 35 000 kronor.

Uppdaterad 10 september 2021 Lämna synpunkter på innehållet