Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp
Illustration på en grupp människor.
Pressmeddelande 2022-10-04

Patienter nöjda med psykiatrisk vård

De länsbor som varit i kontakt med den psykiatriska vården är generellt sett nöjda. Inom den psykiatriska öppenvården är patienterna något mer nöjda än i riket.

Det visar resultatet av Nationell patientenkät som Sveriges kommuner och regioner har gjort.

I enkäten får patienterna betygsätta vården inom sju kriterier: helhetsintryck, emotionellt stöd, delaktighet och involvering, respekt och bemötande, kontinuitet och koordinering, information och kunskap samt tillgänglighet.

Barn- och ungdomspsykiatrin i Kalmar län får bättre betyg än riket på alla kriterier. Mottagningarna rankas högst i landet inom kontinuitet och koordinering. Respekt och bemötande samt delaktighet och involvering får också högt betyg. Även inom vuxenpsykiatrisk öppenvård får Kalmar län bättre betyg än riket på alla kriterier. Mottagningarna rankas högst i landet inom emotionellt stöd.

– Det är glädjande att vi utmärker oss positivt. Vi arbetar med ständiga förbättringar med fokus på människors egenkraft och att möta dem där de är. Inom hela länets psykiatri pågår en rad förbättringsarbeten. Samtidigt måste vi dock konstatera att det som mest bara är en tredjedel som svarat på enkäten, säger Mats Petersson, psykiatridirektör.

Vuxenpsykiatrisk heldygnsvård har en något lägre svarsfrekvens. Gott betyg ges inom kategorin tillgänglighet där man ligger något över rikssnittet. Inom övriga kriterier ligger man på samma nivå som riket eller strax under.

Fakta/Nationell patientenkät

Nationell patientenkät är en av Sveriges största undersökningar. Den genomfördes under våren 2022. I Kalmar län fick 1622 patienter som besökt en vuxenpsykiatrisk mottagning enkäten och möjlighet att svara på frågor om sin upplevelse av vården. 33,4 procent svarade på frågorna. Motsvarande siffra för barn- och ungdomspsykiatrin var 666 med en svarsfrekvens på 29,4 procent.

296 patienter som legat inlagda på någon av länets vuxenpsykiatriska avdelningar fick också enkäten. Svarsfrekvens var 25,7 procent. Inom barn- och ungdomspsykiatrin inkom två svar.

Inom rättspsykiatrin inkom ett svar.                  

Läs mer

Relaterat på andra webbplatser

Uppdaterad 4 oktober 2022 Lämna synpunkter på innehållet