Pressmeddelande 2021-01-21

Pendeltrafik möjlig på Stångådalsbanan

Det är fullt möjligt med pendeltågstrafik på Stångådalsbanan. Det framgår av en utredning som kollektivtrafiknämnden godkände på torsdagen.

Utredningen om att införa pendeltågstrafik på Stångådalsbanan mellan Kalmar och Linköping har skett på uppdrag av regionfullmäktige. Pendeltågstrafik på Stångådalsbanan är fullt möjligt men kräver åtgärder i infrastrukturen; exempelvis mötesspår, uppbyggnad av lokala stationer och plattformar samt upprustning av Stångådalsbanan. Åtgärder som kräver insatser från Region Kalmar län, berörda kommuner samt Trafikverket.

Ekonomiskt rör det sig om stora investeringskostnader men också om ökade driftskostnader för tågtrafiken. Det krävs ett tillräckligt stort resandeunderlag med potential för resandeökning på mindre orter

När en pendeltrafik kan starta är helt beroende av infrastrukturåtgärderna. En mötesstation i Rockneby är i planeringsstadiet och beräknas kunna vara på plats inom tre till fem år. Samtidigt måste nya stationsplattformar tas fram i samarbete med Trafikverket för de nya stationer som ska ha resandeutbyte. Även ytterligare mötesstationer längs banan kan krävas för att möjliggöra pendeltågstrafik längs hela Stångådalsbanan.

Utredning ger förslag på följande nya möjliga stationer för pendeltågstrafiken längs Stångådalsbanan: Hansa City, Lindsdal, Läckeby, Rockneby, Ålem, Ruda, Mörlunda, Målilla, Södra Vi och Gullringen. Av dessa är det endast Mörlunda som idag har plattform som möjliggör tåguppehåll.

Kollektivtrafiknämnden vill att regionstyrelsen ger regiondirektören i uppdrag att fortsätta processen i dialog med berörda aktörer.

Skadegörelsen kostade 400 000 förra året

Skadegörelse är ett återkommande problem för Kalmar länstrafik, framförallt när det gäller glasrutor i busskurer runt om i länet.

Totalt kostade skadegörelsen på busskurerna under förra året över 400 000 kronor för Kalmar länstrafik.

Uppdaterad 10 september 2021 Lämna synpunkter på innehållet