Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp
Passagerare som stig på buss.
Pressmeddelande 2022-04-07

Personliga zoner - framtiden i kollektivtrafiken

Resans längd ska avgöra biljettpriset i länstrafiken, inte hur många fasta zongränser man passerar.

Det är innebörden av ett förslag som kollektivtrafiknämnden nu skickar vidare till regionfullmäktige för beslut.

I dag är det en fast struktur med 89 zoner som styr Kalmar länstrafiks biljettpriser. Biljettpriset baseras på hur många zoner som resan sträcker sig inom eller mellan. Nuvarande zonstruktur har funnits sedan 1980-talet och har under åren blivit föråldrad i takt med förändrat resandemönster och trafikuppbyggnad. Det är bakgrunden till att Kalmar länstrafik anser det nödvändigt att byta zonstruktur samtidigt som man byter biljettsystem.

Den nya zonstrukturen ska bygga på dynamiska eller personliga zoner, vilka anpassas efter var resenären reser ifrån och vart hen önskar resa. Med personliga zoner beräknas biljettpriset efter resans längd fågelvägen. Zonerna visas vid resesökningen i form av olika cirklar som geografiskt täcker den sträcka resenären önskar resa. Den nya zonmodellen ska även gälla för resor med färdtjänst.

De personliga zonerna ska göra det mer attraktivt att resa med kollektivtrafiken samtidigt som biljettpriset blir mer logiskt och rättvist eftersom det baseras på resans längd och inte utav förbestämda zoner.

Förslaget om personliga zoner går nu vidare till regionfullmäktige. En förutsättning för att det ska bli verklighet är att fullmäktiges tidigare beslut om byte av biljettsystem vinner laga kraft och att Region Kalmar län tecknar samarbetsavtal om biljettsystem med Region Skåne, Region Blekinge och AB Östgötatrafiken. Vid införande av ny zonstruktur ska utvärdering ske två år efter dess införande.

Efter inriktningsbeslut ska fortsatt utredning ske för att fastställa bland annat antal zoner och zonstorlekar i den nya modellen. Biljettpriser beslutas sedan i vanlig ordning vid budgetfullmäktige i november.

Närtrafiken ska bli jämnt fördelad i länet

Närtrafiken ska bli mer jämnt fördelad över länet. Det är inriktningen på ett förslag som kollektivtrafiknämnden ställde sig bakom på torsdagen.

Förslaget till förändringar bygger på fyra etapper. I ett första skede handlar det om att fastställa ett grundläggande regelverk för närtrafiken på landsbygden med ett utbud av åtta turer vardagar och två på lördagar samt att resmöjligheterna i landsbygden ska likställas i hela länet. Utbudet av närtrafik i stadsmiljö blir oförändrat.

Närtrafiken ska bokas senast två timmar före resa och sker alltid mellan en överenskommen plats i närtrafikområdet till en överenskommen plats i tätorten. Bokning via digitala tjänster, exempelvis app, ska ske så fort det är tekniskt möjligt.

I övriga etapper ska närtrafiken utvecklas i tätorter där den inte finns i dag och möjligheten till andra varianter av närtrafik, exempelvis anropsstyrda linjer ska utredas.

I dagsläget finns inga fastställda datum när de olika etapperna kan genomföras då förändringarna inte ryms i Kalmar länstrafiks driftbudget. Förslag om närtrafiken lämnas nu över till regionstyrelsens plan- och budgetberedning inför arbetet med kommande regionplan.

 

Läs mer

Uppdaterad 7 april 2022 Lämna synpunkter på innehållet