Röd profilbild med regionen logotype.
Pressmeddelande 2022-06-13

Personuppgiftsincident anmäld

Region Kalmar län anmälde på måndagen en personuppgiftsincident till Integritetsskyddsmyndigheten.

Anmälan gäller att en medarbetare inom regionen gått in och tittat i en patientjournal utan att hen haft någon vårdrelation till patienten. Region Kalmar län har tidigare polisanmält medarbetaren för misstänkt dataintrång.

Berörd patient har informerats.

Uppdaterad 13 juni 2022 Lämna synpunkter på innehållet