Röd dekobild
Pressmeddelande 2021-02-15

Personuppgiftsincidenter anmälda

Region Kalmar län anmälde på måndagen två personuppgiftsincidenter till Integritetsskyddsmyndigheten.

I det ena fallet skulle en patient ta del av en dom från domstol, men på grund av förväxling av dokument fick patienten ta del av annan individs dom. Handlingen innehöll identifierbar information om annan patient samt varför denne blivit föremål för tvångsvård. Felet uppdagades i samband med att den som fått fel dom konstaterade att den tillhörde någon annan.

I det andra fallet fick en person fakturor för serviceresor med fakturaunderlag för andra personer. Namn, personnummer och adress fanns med på underlagen. Region Kalmar län kontaktades av mottagaren när detta uppdagades och underlaget lämnades in till regionen.

I enlighet med gällande lagstiftning ska en personuppgiftsincident anmälas till Integritetsskyddsmyndigheten – tidigare Datainspektionen - inom 72 timmar efter att den upptäckts.

Region Kalmar län har inga fler kommentarer att ge kring händelserna.

 

Uppdaterad 10 september 2021 Lämna synpunkter på innehållet