Pressmeddelande 2021-10-01

Personuppgiftsincidenter anmälda

Region Kalmar län anmälde på fredagen två personuppgiftsincidenter till Integritetsskyddsmyndigheten.

Dels gäller det en patient som fick en utskriven blankett för reseersättning ifylld med en annan patients personnummer, namn och adress. Patienten som fick blanketten upptäckte det dagen därpå och meddelade mottagningen.

Dels gäller det ett brev som skulle skickas till polismyndigheten. I brevfönstret kunde utläsas personnummer och att det rörde sig om en vapenanmälan. Då brevet saknade adress till polismyndigheten returnerades det av PostNord till Region Kalmar län.

 

Uppdaterad 1 oktober 2021 Lämna synpunkter på innehållet