Dekorbild covid-19.
Pressmeddelande 2020-04-28

Plan för 260 covid-19-patienter samtidigt

Region Kalmar län planerar nu för upp till 210 vårdplatser för covid-19-patienter och för att kunna säkra intensivvård för ytterligare 50 patienter.

På tisdagen godkände krisledningsnämnden en plan för att om det är nödvändigt ställa om länets sjukhus för att kunna ta emot betydligt fler covid-19-patienter än vad som hittills planerats för.

För några veckor sedan tog nämnden ett beslut om att sjukvården skulle planera för 100 vårdplatser och drygt 30 IVA-platser. Det var en anpassning till ett scenario som Folkhälsomyndigheten gjort utifrån hur utvecklingen var i Wuhan i Kina.

Folkhälsomyndigheten har också tagit fram ett annat scenario som utgår för hur utvecklingen var i Lombardiet i Italien. Det är med utgångspunkt från detta som nu planeringen riktar in sig på 210 vårdplatser och 50 IVA-platser.

När det gäller vårdplatser beräknas Region Kalmar län klara av uppgiften. I dagsläget är 150 vårdplatser lediga per dygn. Däremot kommer regionen att behöva hjälp av andra regioner när det gäller intensivvårdsplatser. Här sker i dag ett organiserat samarbete genom Socialstyrelsen.

Det blir enbart Länssjukhuset i Kalmar och Västerviks sjukhus som kommer att ta emot covid-19-patienter. Oskarshamns sjukhus kommer att förberedas för att i första hand ta emot geriatriska patienter som kan komma att flyttas från Länssjukhuset i Kalmar.

Utökningen av platser för covid-19-patienter kommer att ske i sex steg där detaljplanen för de första 100 vårdplatserna finns men ännu inte är i drift då det inte finns så stort behov än.

För ytterligare 70 vårdplatser sätter nu detaljplaneringen igång och för de sista 40 platser har den inledande planeringen och identifiering av resurser startat.

- Det är inte alls säkert att så många vårdplatser verkligen kommer att behövas, men det är viktigt att vi planerar för betydligt fler patienter än vad som vårdas i dag, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Johan Rosenqvist.

På tisdagen låg totalt 32 covid-19-patienter inlagda på Länssjukhuset i Kalmar och Västerviks sjukhus. 5 av dem vårdades på intensivvårdsavdelning.

Hittills har 150 personer vid provtagning visat sig ha covid-19. Totalt 1 480 analyser har gjorts vid det mikrobiologiska laboratoriet vid Länssjukhuset i Kalmar.

Mer information

Johan Rosenqvist, hälso- och sjukvårdsdirektör

Kontakt sker genom pressjouren                                            
0480-841 31

 

Uppdaterad 10 september 2021 Lämna synpunkter på innehållet