Dekorbild
Pressmeddelande 2020-03-16

Planerade operationer flyttas fram

Från tisdag skjuts vissa planerade operationer upp vid Länssjukhuset i Kalmar. Även sjukhusen i Oskarshamn och Västervik kan komma att beröras.

Anledning är brist på personal då många medarbetare är hemma på grund av sjukdom eller vårdar sjuka barn.

Ledningen vid länssjukhuset har tagit beslutet att börja skjuta upp planerade operationer för att säkerställa att akuta och högprioriterade operationer kan genomföras.

- De nya föreskrifterna om att personal ska vara hemma även vid lättare förkylningssymtom gör att vi behöver se över vår bemanning. Därför drar vi nu ner en del av de planerade operationerna för att frigöra operationsutrymme. Akuta operationer och operationer av cancer och de mest sjuka prioriteras. Det är ungefär samma läge som vi har i semestertider, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Johan Rosenqvist.

Det är svårt att säga i dagsläget hur länge och i vilken omfattning vården kommer att påverkas. Även vissa mottagningar kan behöva justera sin verksamhet. Alla patienter som berörs av förändringar kommer att bli kontaktade av vården.

Under måndagen redovisades inga nya fall av covid-19, men det betyder inte att det inte kan finnas fler fall. I fortsättningen kommer nämligen inte alla misstänkta fall att provtas.

- Just nu finns inga tecken på samhällsspridning i vårt län, men så ligger vi också några veckor efter de större regionerna, säger smittskyddsläkare Lisa Labbé Sandelin.

I slutet av förra veckan ändrades riktlinjerna för provtagningarna. Syfte är nu att med provtagning skydda hälso- och sjukvården och de som riskerar att bli svårt sjuka.

De som provtas är:

  • Patienter som är så allvarligt sjuka i luftvägsinfektion att de behöver sjukhusvård.
  • Personal inom sjukvård och äldreomsorg på nyckelfunktion. Beslut tas av sjukhuschef eller motsvarande.

De som inte provtas är:

  • Symtomfria personer.
  • Personer med lindriga symtom som inte behöver sjukhusvård.
  • Personer som insjuknat i luftvägsinfektion efter resa i riskområde. Enligt nationella riktlinjer.

Mer information

Johan Rosenqvist, hälso- och sjukvårdsdirektör
Lisa Labbé Sandelin, smittskyddsläkare
Kontakt sker genom pressjouren
0480-841 31

Uppdaterad 25 juni 2020 Lämna synpunkter på innehållet