Pressmeddelande 2020-12-23

Planering för att inleda vaccinationer mot covid-19 innan nyår

Drygt 200 personer förväntas att vaccineras när Region Kalmar län inleder sina vaccinationer mot covid-19 i mellandagarna.

Det första vaccinet mot covid-19 är nu godkänt i EU och leveranser väntas inom kort till länet.

- Förutsatt att vi får vaccin som planerat kommer vi att inleda vaccinationerna redan i mellandagarna och vaccineringen kommer att starta i ett par av länets kommuner innan den breddas. Det är klart att Mörbylånga och Västervik kommuner blir de första att vaccinera mot covid-19, säger vaccinationssamordnaren Marie Ragnarsson.

Folkhälsomyndigheten har sedan tidigare beslutat att samtliga regioner kommer att få ta del av det första godkända vaccinet mot covid-19. Syftet är att alla regioner ska komma igång med sina vaccinationer och pröva sina flöden.

- Vi börjar med personer som bor på särskilda boenden för äldre, särskilda boenden för de som har stöd enligt LSS, har personligt assistans eller har hemtjänst. Det är enligt Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning och kommunerna är nyckelpersoner i vaccinationerna mot den här gruppen. Utifrån den första leveransen av vaccin kommer vi att kunna vaccinera drygt 200 personer, säger Marie Ragnarsson.

Vaccinet ges i två doser med ett intervall på några veckor.

Målsättningen är att samtliga invånare i Kalmar län ska erbjudas vaccin mot covid-19 under det första halvåret av 2021. Region Kalmar län följer Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning för vilka som först ska erbjudas vaccination. En grundprincip är att de personer som har störst behov av att få skydd mot svår sjukdom bör erbjudas vaccination först.

I den första prioriteringsgruppen ingår:

  1. Personer i särskilt boende
  2. Personer i bostad med särskild service för vuxna – LSS
  3. Personer med personlig assistans
  4. Personer i ordinärt boende med hemtjänst och/eller hemsjukvård
  5. Hushållskontakter till personer i ovan grupper
  6. Personal inom ovan verksamheter

När dessa grupper är vaccinerade kommer övriga personer som är 70 år eller äldre att prioriteras. Då kommer vaccin också erbjudas övrig personal inom vården och omsorgen som arbetar nära de som har stort behov av skydd och andra personer som har en ökad risk att bli allvarligt sjuka.

Sedan ska resten av befolkningen som är 18 år eller äldre erbjudas vaccin.

Vaccination mot covid-19 är kostnadsfritt för alla grupper.

 

Mer information

Marie Ragnarsson, vacccinationssamordnare

Kontakt sker genom pressjouren: 0480-841 31

Uppdaterad 10 september 2021 Lämna synpunkter på innehållet