Pressmeddelande 2020-12-08

Polisanmälan efter misstänkt dataintrång

Region Kalmar län har polisanmält en medarbetare inom folktandvården i länet för misstänkt dataintrång.

Vid en loggranskning visade det sig att medarbetaren varit inne i en anhörigs journal i syfte att den personen skulle slippa betala avgift för uteblivet besök. Fakturan makulerades utan behandlade tandläkares eller klinikchefs medgivande.

Den polisanmälda medarbetaren har bekräftat sakförhållandena.

Det är inte tillåtet att gå in i journaler till patienter som det inte finns en vårdrelation till. Verksamhetsansvariga inom Region Kalmar län gör rutinmässiga loggkontroller för att säkerställa att sekretessregler följs. Vid misstanke om brott sker alltid en polisanmälan.

Då polisutredning nu inleds har regionen inga fler kommentarer att ge i fallet.

 

Uppdaterad 10 september 2021 Lämna synpunkter på innehållet