Pressmeddelande 2020-12-09

Polisanmälan efter misstänkt dataintrång

Region Kalmar län har polisanmält en medarbetare vid Oskarshamns sjukhus för misstänkt dataintrång.

Vid en loggranskning visade det sig att medarbetaren varit inne i en kollegas patientjournal utan att det funnits en vårdrelation dem emellan.

Verksamhetsansvariga inom Region Kalmar län gör rutinmässiga loggkontroller för att säkerställa att sekretessregler följs. Vid misstanke om brott sker alltid en polisanmälan.

Då polisutredning nu inleds har regionen inga fler kommentarer att ge i fallet.

Uppdaterad 10 september 2021 Lämna synpunkter på innehållet