Röd dekobild
Pressmeddelande 2021-02-16

Polisanmälan efter misstänkt dataintrång

Region Kalmar län har polisanmält en medarbetare vid Västerviks sjukhus för misstänkt dataintrång.

Utifrån loggningar har det visat sig att medarbetaren tagit del av journaluppgifter kring personer som hen inte hade vårdrelation till.

Arbetsgivarens bedömning är att det utifrån loggningar kan påvisas att arbetstagaren uppsåtligen har berett sig tillgång till information som arbetstagaren inte har rätt att ta del av.

Verksamhetsansvariga inom Region Kalmar län gör rutinmässiga loggkontroller för att säkerställa att sekretessregler följs. Vid misstanke om brott sker alltid en polisanmälan.

Då polisutredning nu inleds har regionen inga fler kommentarer att ge i fallet.

Uppdaterad 10 september 2021 Lämna synpunkter på innehållet