Röd grafisk bild med Region Kalmar läns logotype.
Pressmeddelande 2022-06-03

Polisanmälan om misstänkt dataintrång

Region Kalmar län har polisanmält en anställd inom psykiatriförvaltningen som misstänkt för dataintrång.

Vid en loggranskning har det framkommit att den anställde vid minst ett tillfälle läst en patientjournal utan att det funnits vårdrelation till vårdtagaren.

Verksamhetsansvariga inom Region Kalmar län gör rutinmässiga loggkontroller för att säkerställa att sekretessregler följs. Vid misstanke om brott sker alltid en polisanmälan.

Då polisutredning nu inleds har regionen inga fler kommentarer att ge angående händelsen.

 

Uppdaterad 3 juni 2022 Lämna synpunkter på innehållet