Illustration av en nedågående kurva och en hjärna med skada.
Pressmeddelande 2020-05-12

Positiv strokeutveckling under 2000-talet

Allt färre drabbas av stroke i landet. Också i Kalmar län har siffrorna minskat betydligt sedan början av 2000-talet.

Det framgår av Socialstyrelsens statistikdatabas avseende stroke som Region Kalmar län kan presentera på internationella strokedagen 12 maj.

Statistiken som tar hänsyn till åldersstrukturen i varje län i landet visar att i Kalmar län drabbades knappt 300 personer på 100 000 invånare i åldern 20 år och äldre av stroke. Bara tre län i landet noterar lägre siffror. Framförallt märks nedgången bland dem som är 80 år och äldre.

- Det är egentligen en utveckling över hela västvärlden de senaste 20 åren, säger Claes Williamsson, överläkare vid medicinkliniken vid Länssjukhuset i Kalmar och ansvarig för strokeprocessen i Region Kalmar län.

Han vill inte peka ut någon enskild förklaring utan pekar på en rad faktorer som samverkat.

  • Färre rökare bland medelålders och äldre.
  • Bättre behandling av högt blodtryck med början på 70- och 80-talen. När patent gick ut under 00-talet blev också blodtrycksbehandlingen 90-95 procent billigare för flertalet patienter.
  • Bred preventiv behandling med kolesterolsänkande statiner mot förhöjda blodfetter sedan mitten av 1990-talet.
  • Större andel av patienter med förmaksflimmer behandlas med antikoagulantia. Fram till 2012 rörde det sig nästan uteslutande om warfarin. Numera är läkemedel inom den så kallade NOAK-gruppen i majoritet. De har underlättat för många patienter och lett till att fler kan ta och vill ta sin medicin.

- Även om färre drabbas av stroke är det viktigt att vara observant på symtom på stroke och agera så att personen som drabbats snabbt kommer till vården. Varje minut är viktig för att sätta igång behandling så fort som möjligt. Det är värt att påminna om det nu under covid-19-pandemin då många kanske drar sig för att söka till vården, säger Claes Williamsson.

Fortfarande är AKUT-testet det enklaste och snabbast sätter för att se om någon har drabbats av stroke.

Ansikte - Den del av hjärnan som styr motoriken i ansiktet är ofta påverkat av en stroke. Ofta drabbas ena sidan av förlamning, både vad gäller kroppen och ansiktet. Genom att be en person le går det att avslöja om båda sidorna hänger med. Om ena sidan är slapp även när personen ler, tyder det på stroke. Alla som drabbas av stroke får dock inte detta symtom. Men om ena mungipan hänger är det hög tid att ringa SOS Alarm – 112.

Kroppsdel - Genom att be en person att sträcka båda armarna rakt fram kan också den för stroke så vanliga sidoförlamningen lätt upptäckas. Ofta faller ena armen ned vid denna övning inom tio sekunder. Om ena armen faller är risken för stroke uppenbar.

Uttal - Talsvårigheter är mycket vanliga vid stroke. Be personen som är drabbad av ett anfall att upprepa en enkel mening. Det kan vara den enklaste av meningar, såsom ”solen skiner idag”. Om personen ifråga misslyckas, handlar tillståndet om ett pågående stroke- alternativt TIA-anfall. Misslyckandet kan handla om att personen sluddrar, eller har mist sin förmåga att hitta rätt ord.

Tid - Tiden i AKUT-testet handlar om att agera direkt. Varje sekund räknas om en person drabbas av stroke. Tveka inte att alarmera och ringa efter ambulans.

Uppdaterad 10 september 2021 Lämna synpunkter på innehållet