Pressmeddelande 2020-07-21

Pressträff om covid-19

Antalet nya fall av covid-19 har under de senaste veckorna fortsatt att minska. Däremot finns nu smitta bland personal i serviceyrken på turistorterna.

Region Kalmar län har hittills i sommar sett en minskning av antalet inlagda patienter med covid-19 på sjukhusen, både när det gäller vårdavdelning och intensivvård. Den senaste veckan har mellan 3-6 personer per dag behövt sjukhusvård och mellan 1-2 personer har behövt intensivvård. Det är det lägsta antalet inlagda som regionen har haft sedan i mitten av mars.

- Situationen på våra sjukhus är gynnsam, med väldigt få inlagda när det gäller covid-19. Däremot märker vi ett ökat tryck på våra akutmottagningar kopplade till turismen. Så brukar det vara sommartid och överlag är belastningen på sjukhusen som under en vanlig sommar. Vi hoppas att det håller i sig, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Johan Rosenqvist.

Antalet beställa respektive analyserade självtest i egenprovtagningen minskar också. Inledningsvis beställdes över 200 tester per dag, nu hanteras cirka 120 tester per dag. Andelen smittade av de provtagna ligger på någon enstaka procent.

Däremot finns en fortsatt oro för att de upphävda reserestriktionerna i kombination med minskad fysisk distansering kommer att leda till en ökad smittspridning i Kalmar län.

- Som ett första varningstecken på detta ser vi nu fall bland personer i serviceyrken på turistorterna, säger smittskyddsläkare Lisa Labbé Sandelin.
- Det är oerhört angeläget att personal inom besöksnäringen följer rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten och stannar hemma från jobbet om de känner minsta symptom.

Det är också viktigt att se över rutinerna på arbetsplatserna så att det inte uppstår trängsel i personalens arbetsutrymmen, fikarum, omklädningsrum och liknande.

Uppdaterad 10 september 2021 Lämna synpunkter på innehållet