Studenter i skolsal.
Nyhet 2019-01-18

Professor och överläkare förstärker läkarprogram

Anna-Karin Alvunger, Håkan Pärsson, Pär Wanby och Vibeke Moen är första kurskoordinatorerna för Läkarprogrammet vid Linköpings universitet – studieort Kalmar.

Tre av koordinatorerna jobbar sedan tidigare i Kalmar, medan Håkan Pärsson har kommit hit från Skåne. Han är kärlkirurg och överläkare på Kirurgkliniken på Länssjukhuset i Kalmar och professor i kärlkirurgi. Senaste tjänsten var som överläkare på Helsingborgs lasarett och docent i kärlkirurgi. Han har dessutom jobbat med läkarprogrammet vid Lunds universitet, studieort Helsingborg.

Kurskoordinatorerna leder det praktiska arbetet för respektive termin under ledning av kursansvarig på Linköpings universitet. Samtidigt kommer de att forska och bedriva kliniskt arbete med patienter. För höstterminen blir Pärsson kurskoordinator tillsammans med Vibeke Moen, som är överläkare vid anestesi- och intensivvårdskliniken på Länssjukhuset i Kalmar och medicine doktor i medicinsk vetenskap.

Pär Wanby och Anna-Karin Alvunger tar hand om vårterminen som startar den 21 januari. Wanby är endokrinolog och överläkare på Medicinkliniken på Länssjukhuset i Kalmar, samt docent i medicinsk vetenskap. Anna-Karin Alvunger är chef för Smedby hälsocentral och koordinator för verksamhetsförlagd utbildning inom Region Kalmar läns primärvård.

- Samarbetet med Linköpings universitet ger oss nya möjligheter att attrahera nya medarbetare med nyckelkompetens och kunna erbjuda nya spännande utvecklingsmöjligheter till våra befintliga medarbetare. Detta kommer att vara gynnsamt för hälso- och sjukvården i hela länet, säger Ingvar Rydén, studieortsansvarig.

Fakta/Kurskoordinator

En kurskoordinator sitter med i studieortsrådet och leder det praktiska arbetet för respektive termin under ledning av kursansvarig på Linköpings universitet. Varje studieort har två kurskoordinatorer per termin. Att vara kurskoordinator upptar en tredjedel av tjänsten. De andra två tredjedelarna delas mellan forskning och kliniskt arbete.

Uppdaterad 25 juni 2020 Lämna synpunkter på innehållet