Dekorbild
Pressmeddelande 2019-05-10

Provtagning efter hepatit A-smitta

Då det konstaterats att hepatit A förekommit på en förskola i norra länet har smittskyddsläkaren beslutat om provtagning av en del av barnen och personalen.

En person som utsatts för smitta kan skyddas av vaccin om det ges inom två veckor från smittotillfället. Då det visat sig att smittämnet förekommit på förskolan för mer än två veckor sedan är det inte meningsfullt att vaccinera för att förhindra smitta. Däremot inleds provtagning vid hälsocentral med början i dag.

- Risken för att smittspridning förekommit på förskolan är liten, men för att undersöka om det finns smittade individer har jag tagit beslutet om att samtliga barn och personalen på berörda avdelningar ska lämna ett blodprov, säger smittskyddsläkare Lisa Labbé Sandelin.

Familjemedlemmar till barn och personal omfattas inte av provtagningen i dagsläget. Det kan dock bli aktuellt om ytterligare fall konstateras.

Den som är fullvaccinerad mot hepatit A eller den som har haft hepatit A tidigare har ett livslångt skydd mot sjukdomen.

Fakta/Hepatit A

Hepatit A orsakas av ett virus som ger inflammation i levern och oftast även gulsot. Viruset finns i avföring och sprids ofta genom mat och vatten som förorenats. Smittan kan också spridas från person till person. Barn i förskoleåldern kan vara infekterade helt utan symtom, men kan ändå vara smittsamma. Infektionen läker utan behandling och man blir i regel helt frisk igen.

Mer information

Lisa Labbé Sandelin, smittskyddsläkare                                                     
0480-813 36
072-232 34 01

Uppdaterad 25 juni 2020 Lämna synpunkter på innehållet