Bild på lokalernas exteriör och skylt
Pressmeddelande 2019-12-10

Psykiatrin i Oskarshamn i nya lokaler

Efter två års byggarbeten står den nya psykiatribyggnaden i Oskarshamn redo att tas i bruk. På tisdagen skedde invigningen.

I de nya lokalerna har barn- och ungdomspsykiatrin och vuxenpsykiatrin samlats i samma byggnad. Tidigare har verksamheterna varit utspridda i olika lokaler, bland annat i gamla sjukhuset och på Slottsgatan.

Syftet med de nya lokalerna är att skapa en modern, välkomnande, patientfokuserad, patientsäker och trygg verksamhet med utvecklingsmöjligheter. Patienter kommer att få smidigare övergångar mellan barn- och ungdomspsykiatri och vuxenpsykiatri.

– Lokalerna kommer ge en möjlighet för den utveckling vi bedriver och har gjort i flera år, nu kommer inte lokalerna vara ett hinder utan ett stöd för vården, säger psykiatridirektör Florence Eddyson-Hägg.

Vuxenpsykiatrin i Oskarshamn har cirka 40 anställda. Upptagningsområdet är Oskarshamn, Mönsterås och Högsby. Enheten består av tre delar: psykiatrisk rehabilitering, öppenvård och socialpsykiatrisk verksamhet med dagverksamhet och arbetsförberedande träning.

Barn- och ungdomspsykiatrin i Oskarshamn har cirka 15 anställda. Mottagningen riktar sig till barn och ungdomar mellan 0–17 år. På mottagningen arbetar man bland annat med individuella terapier, familjeterapier, nätverksarbete, stöd till föräldrar samt medicinsk behandling.

Oskarshamnsbygget är första etappen av en omfattande byggverksamhet för att ge psykiatrin i länet nya lokaler. Vid Länssjukhuset i Kalmar pågår bygget för fullt och när det gäller Västervik pågår projektering.

Fakta/Bygget i siffror

  • Cirka 5 500 kvadratmeter bruttoarea inklusive ytor för logistik och teknisk försörjning.
  • Byggnad i tre plan (suterräng).
  • Vuxenpsykiatri, öppenvård: 2 300 kvadratmeter.
  • Barn- och ungdomspsykiatri: 720 kvadratmeter.
  • Terapiträdgård för rekreation.
  • Byggkostnad:189 miljoner kronor.
  • Kostnad för verksamhetsutrustning: 6 miljoner kronor.
  • Kostnad för konstnärlig utsmyckning: 1,6 miljoner kronor.
Uppdaterad 10 september 2021 Lämna synpunkter på innehållet