Pressmeddelande 2019-01-23

Region Kalmar län i Agenda 2030-projekt

Region Kalmar län är en av 90 kommuner/regioner som har antagits till projektet Glokala Sverige – Agenda 2030.

Glokala Sverige drivs av Svenska FN-förbundet och SKL och handlar om att arbeta med Agenda 2030 och de globala målen för en hållbar utveckling.

– Vi har jobbat med hållbarhetsfrågorna kopplat till Agenda 2030 under flera år. Agendan har bidragit till att ringa in utmaningarna inom hållbarhetsområdet och visat på dess komplexitet. Deltagandet i Glokala Sverige blir ett välkommet steg för att öka kunskaper och engagemang ytterligare, säger Johanna Schelin, hållbarhetschef i Region Kalmar län.

Tillsammans med de första pilotdeltagarna är nu 15 av landets 21 regioner och 82 av landets 290 kommuner antagna i projektet.

– Det är väldigt glädjande att så många har ansökt om att vara med i Glokala Sverige. Vi ser att många kommuner ligger i startgroparna med Agenda 2030-arbetet, medan andra har kommit längre, och vi har därför beslutat att ta in så många som möjligt redan i år, säger Petra Hallebrant, generalsekreterare på Svenska FN-förbundet.

Projektdeltagarna kommer att få ta del av utbildningsinsatser lokalt, med föreläsningar, diskussioner och workshops. De erbjuds också webbutbildning, nyhetsbrev, filmer och annat arbetsmaterial. Dessutom planeras en nationell konferens inom ramen för projektet för att bidra till gemensamt lärande och ökat engagemang.

– Tack vare att det är så många och olika typer av kommuner och regioner som deltar hoppas vi att projektet ska skapa breda erfarenheter som kan underlätta för fler att arbeta med Agenda 2030, säger Vesna Jovic, vd på SKL.

Glokala Sverige är ett treårigt utbildnings- och kommunikationsprojekt som drivs av Svenska FN-förbundet och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, med stöd av Sida.

Läs mer

Relaterat på andra webbplatser

Uppdaterad 25 juni 2020 Lämna synpunkter på innehållet