Illustration med flera människor.
Nyhet 2021-05-27

Region Kalmar län värnar om demokratin

Tillsammans med 14 andra aktörer skrev Region Kalmar län idag under ”Deklaration för en stark demokrati”, för att fortsätta att värna om vår viktiga demokrati.

”Deklaration för en stark demokrati” har tagits fram av kommittén Demokratin 100 år med anledning av att det i år är 100 år sedan både kvinnor och män för första gången fick rösta i val till den svenska riksdagen. Förutom allmänna ståndpunkter innehåller deklarationen även organisationernas egna åtaganden som till exempel konkreta aktiviteter och insatser som ska genomföras under 2021 för att utveckla och stärka demokratin. Tillsammans med Länsstyrelsen Kalmar län, Kalmar läns museum och länets samtliga tolv kommuner, har Region Kalmar län skrivit på för att vara med på att på olika sätt bidra till att målen i deklarationen uppfylls.

Region Kalmar län kommer att genomföra Språkcafé online i samverkan med kommunernas folkbibliotek i Kalmar län, för att bland annat att skapa en arena för nyanlända att träffa andra, ge möjlighet att prata och lära sig mer om det svenska samhället och det svenska språket och att minska det digitala utanförskapet. Under eMedborgarveckan i oktober kommer Region Kalmar län att samordna aktiviteter i samverkan med kommunernas folkbibliotek, för att främja ökad användning av e-tjänster och ökad digital delaktighet för alla. Tillsammans med Länsstyrelsen Kalmar län kommer Region Kalmar län även att genomföra insatser för att synliggöra de nationella minoriteternas kultur och språk.

Flera kommuner kommer särskilt att arbeta för att barn och unga ska få större möjlighet att göra sina röster hörda. De flesta aktörer kommer vidareutbilda politiker och medarbetare inom olika ämnen, som till exempel samtalston, lokalt självstyre och barnkonsekvensanalyser.

I november kommer demokratistugan på besök till länet. Stugan är ett mobilt kunskapscenter om vår demokrati. Här kommer länets aktörer tillsammans med civilsamhället att sprida kunskap till allmänheten för att stärka demokratin.

Uppdaterad 10 september 2021 Lämna synpunkter på innehållet