Solnedgång över en äng
Nyhet 2019-03-29

Region Kalmar län vill gå före i klimatarbetet

På lördag kl 20.30-21.30 är det återigen Earth Hour då människor över hela världen släcker ljuset under en timme i en gemensam manifestation för miljön.

Att släcka ljuset en timme gör inte så stor inverkan på miljön, men det uppmärksammar det arbete som bedrivs resten av årets alla timmar också inom Region Kalmar län.

Utsläppen av klimatpåverkande gaser från Kalmar län ska minska, totalt sett och inom alla sektorer. I dag kommer de största utsläppen från jordbruk, transporter och energiförsörjning vilket gör dessa sektorer till prioriterade områden. Region Kalmar län stöttar detta arbete, men också arbetet för att länet ska vara fossilbränslefritt år 2030.

-Det är viktigt att den offentliga sektorn går före och visar att det är möjligt att kombinera ambitiösa klimatmål med hållbar tillväxt. Det handlar exempelvis om satsningar inom kollektivtrafiken. När möjligheterna finns på plats blir det också lättare för den enskilde att agera på ett för miljön bra sätt, säger Helena Nilsson, regional utvecklingsdirektör.

Många aktiviteter de senaste åren har genomförts inom Region Kalmar län för att minska utsläppen:

  • Linjetrafiken med buss i länet är helt fossilbränslefri, serviceresorna kommer att bli fossilfria från 2020.
  • Tjänstebilarna ställs om för att enbart drivas med förnyelsebara drivmedel.
  • Ett 70-tal verksamheter i vården har fått möjligheten att testa biobaserade engångsprodukter för att minska klimatpåverkan.
  • Sedan flera år används förnyelsebar el och värme i de fastigheter Region Kalmar län äger.
  • Under våren installeras en destruktionsanläggning för lustgas vid Länssjukhuset i Kalmar. Anläggningen kommer att minska utsläppen av den lustgas som passerar, med cirka 90 procent.

-Projektet med att få till stånd en lustgasdestruktor vid länssjukhuset är något vi arbetat med under lång tid. Just lustgas är en kraftfull växthusgas, en av våra största utsläppsposter, så det här är en viktig åtgärd. Så självklart är vi mycket glada att vi snart är i mål och kan ta anläggningen i drift, säger Johanna Schelin, hållbarhetschef.

Earth Hour

Earth Hour, som initierats av Världsnaturfonden WWF, är världens största miljömanifestation där människor, företag och organisationer över hela världen visar sitt engagemang för miljön genom att släcka ljuset under en timmes tid. Årets Earth Hour är lördagen den 30 mars mellan klockan 20:30 – 21:30.

Uppdaterad 25 juni 2020 Lämna synpunkter på innehållet