Pressmeddelande 2018-12-03

Regionalt samarbete inom bioekonomi lyfts som gott exempel i Brys

Sedan 2017 samarbetar tolv av Sveriges regioner för att driva på utvecklingen inom området bioekonomi. Nu lyfts arbetet fram som ett gott exempel i Bryssel.

Genom det nätverk som regionerna har startat arrangeras aktiviteter för att sprida kunskap om bioekonomi. Man har även, tillsammans med SCB, tagit fram siffror för regional bioekonomi för Sveriges regioner. Detta för att ge regionerna bättre verktyg att stödja och utveckla sin bioekonomi. Målsättningen är att lägga grunden till en ny nationell standard och att kunna göra jämförbara analyser. Verktyget lanseras efter årsskiftet. Nu lyfts samarbetet mellan regionerna fram som ett gott exempel i Bryssel.

– EU tycker att vårt sätt att samarbete är lovvärt och vill att andra länder ska starta liknande initiativ. Därför blev vi inbjudna att berätta om detta för den bioekonomiska panelen i Bryssel den 29 november, säger Magnus Matison, projektledare för Bioekonomi – regioner i samverkan.

Fakta om bioekonomi

Bioekonomi handlar om hur samhället använder förnybara naturresurser istället för ändliga råvaror. Det kan till exempel handla om återvinning eller att ta fram nya miljövänligare material. I Kalmar län pågår flera insatser inom området. Bland annat arbetar man sedan 2006 för att bli en fossilbränslefri region. Man har också tagit fram två regionala strategier inom bioekonomiområdet, en regional livsmedelsstrategi samt en småländsk skogsstrategi tillsammans med Region Kronoberg och Jönköpings län. Nyligen startade också ett projekt tillsammans med Region Kronoberg där man kommer att ge exempel på hur företag och organisationer kan använda mindre resurser, minska sitt avfall samt utveckla produkter som kan återanvändas och återvinnas på ett bättre sätt och därmed bidra till att minska det regionala CO2 utsläppet ytterligare. 

Uppdaterad 27 mars 2019 Lämna synpunkter på innehållet