Gult profilmönster
Pressmeddelande 2019-09-26

Regionen anmäler personuppgiftsincident

Region Kalmar län har gjort en anmälan till Datainspektionen efter en personuppgiftsincident som berör personer med skyddad identitet.

I mitten av september gjorde Skatteverket en förändring i befolkningsregistret. Tidigare har det funnits en sekretessmarkering om en person haft skyddad folkbokföring, förändringen innebar att sekretess och skyddad folkbokföring särskildes.

Denna förändring har inte patientjournalsystemet Cosmic kunnat läsa av, vilket fått till följd att tidigare sekretessmarkering för skyddad identitet uteblivit. Skyddet har dock varit intakt då adresser fortfarande varit dolda.

Däremot har det varit möjligt för vårdnadshavare att kunna se sina barns journaler via 1177.se om dessa varit under 13 år trots att barnen haft skyddade identitet. Det är det av kommuner och regioner ägda företaget Inera som ansvarar för 1177.se.

Det hela uppmärksammades i veckan då en patient tog kontakt med Region Kalmar län sedan hen varit på sin hälsocentral där det uppmärksammats att det inte såg ut som det brukade i patientens journal.

Region Kalmar län har uppmärksammat Cambio som levererat Cosmic på situationen och en korrigering har skett i systemet så att det inte längre blir fel. Också Skatteverket ändrade på onsdagen tillbaka till tidigare sätt att sekretessmarkera skyddad folkbokföring sedan man uppmärksammats på problemet.

 

Uppdaterad 10 september 2021 Lämna synpunkter på innehållet