Pressmeddelande 2020-12-03

Regionen anmäler personuppgiftsincident

Region Kalmar län har gjort en anmälan till Datainspektionen efter en personuppgiftsincident som berör personer som varit i kontakt med vården.

Under den gångna veckan har bland annat ett tjänstekort tillhörande regionen och en liggare från en mottagning i länet lämnats in till regionen. Av liggaren framgår personuppgifter kring åtta patienter.

Region Kalmar län har startat en intern utredning för att söka klarhet i händelsen och för den fortsatta hanteringen. Regionen kommer också att ta kontakt med de personer som är berörda och meddela dem det inträffade.

I enlighet med gällande lagstiftning ska en personuppgiftsincident anmälas till Datainspektionen inom 72 timmar från det att den upptäckts.

Region Kalmar län har inga fler kommentarer att ge kring händelsen.

Uppdaterad 3 december 2020 Lämna synpunkter på innehållet