Pressmeddelande 2020-12-03

Regionen anmäler personuppgiftsincident

Region Kalmar län har gjort en anmälan till Datainspektionen efter en personuppgiftsincident som berör personer som varit i kontakt med vården.

Under den gångna veckan har bland annat ett tjänstekort tillhörande regionen och en liggare från en mottagning i länet lämnats in till regionen. Av liggaren framgår personuppgifter kring åtta patienter.

Region Kalmar län har startat en intern utredning för att söka klarhet i händelsen och för den fortsatta hanteringen. Regionen kommer också att ta kontakt med de personer som är berörda och meddela dem det inträffade.

I enlighet med gällande lagstiftning ska en personuppgiftsincident anmälas till Datainspektionen inom 72 timmar från det att den upptäckts.

Region Kalmar län har inga fler kommentarer att ge kring händelsen.

Uppdaterad 10 september 2021 Lämna synpunkter på innehållet