Pressmeddelande 2021-03-01

Regionen upphör med antikroppstester

Måndagen 8 mars blir sista dagen att beställa provtagning om man har antikroppar mot det virus som ger covid-19.

Det är Folkhälsomyndigheten som rekommenderar att landets regioner inte längre ska erbjuda antikroppstester brett. I enlighet med den rekommendationen kommer därför Region Kalmar län inte längre att erbjuda serologiska antikroppstester till allmänheten på samma sätt som tidigare.

Det har sedan i slutet av september 2020 varit möjligt att via 1177.se boka en tid för provtagning. Totalt har drygt 10 000 personer provtagit sig i länet. Hos mer än 1 900 personer har antikroppar kunnat påvisas.

Antikroppstester kommer dock fortsatt att användas när vården bedömer att det är rätt åtgärd för att exempelvis fastställa diagnos.

Fokus för länets hälsocentraler och privata läkarmottagningen inom Hälsoval Kalmar län är nu vaccinationerna mot covid-19. Den här veckan börjar gruppen födda 1941 och tidigare att vaccineras.

Mer information

Andreas Delphin, samordnare, regionstab samordning hälso- och sjukvård
0480-899 26

Uppdaterad 10 september 2021 Lämna synpunkter på innehållet