Pressmeddelande 2021-01-11

Regionen vill aktivera krislägesavtal

Region Kalmar län begär att Sveriges kommuner och regioner (SKR) aktiverar krislägesavtalet när det gäller intensivvården vid Länssjukhuset i Kalmar.

Det ökade trycket på sjukvården i länet efter årsskiftet och den fortsatta ökningen är bakgrund till begäran som krisledningsnämnden beslutade om vid sitt sammanträde på måndagen.

På måndagen var 60 patienter inlagda för covid-19 vid länets sjukhus. Tio patienter vårdades på intensivvårdsavdelningen i Kalmar, varav nio i respirator. Samtidigt fortsätter smittspridningen att öka i länet.

Under normala förhållanden har Länssjukhuset i Kalmar sex-sju intensivvårdsplatser beroende på vårdtyngd. Nu planeras för att utöka antalet till tolv platser enbart för covid-vården.

Den begäran som skickats till SKR berör anestesi- och intensivvårdskliniken vid länssjukhuset. De yrkesgrupper som berörs är i första hand sjuksköterskor och undersköterskor.

- Vi har tömt ut alla de möjligheter som kollektivavtalet ger oss; personal har flyttats från andra verksamheter, semestrar och ledigheter har dragits in där det är möjligt och övertid har använts i stor utsträckning. Men det räcker inte längre så därför begär vi att krislägesavtalet aktiveras, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Johan Rosenqvist.

Krislägesavtalet reglerar villkor och ersättningar för arbetstagare som arbetar vid krisläge. Med krisläge avses en situation med extrem belastning på sjukvården på ett sätt som utgör en allvarlig samhällsstörning.

Ett aktiverat krislägesavtal innebär att det ordinarie arbetstidsmåttet utökas till 48 timmar per vecka under en beräkningsperiod om maximalt fyra veckor, att reglerna för dygns- och veckovila anpassas och att en särskild nödfallsövertid kan tas ut utöver den ordinarie arbetstiden.

För de medarbetare som omfattas av ett krislägesavtal betalas en krisersättning ut motsvarande 120 procent av lönen per timme utöver ordinarie månads- eller timlön. Detta innebär sammantaget en ersättning på 220 procent av lönen per timme. 

Vid uttag av nödfallsövertid förhöjs ersättningen till 150 procent av lönen per timme.

Mer information

Johan Rosenqvist, hälso- och sjukvårdsdirektör

Kontakt sker genom pressjouren 0480-841 31

Uppdaterad 10 september 2021 Lämna synpunkter på innehållet