Dekorbild
Nyhet 2020-11-25

Regionplanen 2021-2023 antagen

Efter fem och en halv timmes debatt kunde regionplan 2021-2023 och budget för 2021 tas av regionfullmäktige på onsdagen. Beslutet följde helt förslaget.

Oppositionspartierna M-KD-alliansen, SD och V reserverade sig till förmån för sina respektive budgetalternativ.

Fullmäktigesammanträdet var unikt i sitt slag då det skedde med enbart 35 ledamöter och helt digitalt där ledamöterna var med via videouppkoppling från sina bostäder eller andra platser.

Förutom regionplanen och budgeten godkände regionfullmäktige ett antal byggprojekt för sammanlagt 900 miljoner kronor. Det innebär att processen nu kan gå vidare med projektering. Bland projekten märks ny-, om- och tillbyggnad för onkologi och strålbehandling vid Länssjukhuset i Kalmar, om- och tillbyggnad för MR-kameror vid Oskarshamns sjukhus och ombyggnad av rehabiliteringsbassängen vid Västerviks sjukhus.

Tre medborgarförslag och en motion behandlades också och regionfullmäktige beslöt enligt förslag.

Janita Kirchberg (SD) utsågs av fullmäktige till ny ledamot i regionala utvecklingsnämnden efter partikamraten Michael Erlandsson som avsagt sig uppdraget.

Uppdaterad 10 september 2021 Lämna synpunkter på innehållet