Ordförandeklubba som slår i bordet
Nyhet 2019-01-31

Återremiss om MIVA-platserna i Oskarshamn

Det blev återremiss när regionfullmäktige behandlade frågan om en förändring av antalet platser vid den medicinska intensivvårdsenheten vid Oskarshamn.

Förslaget som presenterades vid en presskonferens i början av januari innebär att två av de fyra intensivvårdsplatserna avvecklas, men att två platser blir kvar som övervakningsplatser för patienter med ökat vårdbehov, men som inte är i behov av respiratorvård.

Moderaterna, Kristdemokraterna, Vänsterpartisterna och Sverigedemokraterna stod bakom kravet på återremiss för en komplettering av beslutsunderlaget på en rad punkter. Då det räcker med en tredjedels röster för en återremiss vann detta yrkande.

Sakbehandlingen av frågan kommer därför att behandlas vid ett extra fullmäktigesammanträde.

Också ett antal motioner och ett medborgarförslag behandlades under torsdagsförmiddagen. Besluten följde förslagen från regionstyrelsen.

Torsdagseftermiddagen ägnades i huvudsak åt interpellationsdebatt. Utöver det fastställdes handlingsplan för regional digital agenda och handlingsplan för den regionala bredbandsstrategin.

Ett nytt avtal om Sydtaxa för kollektivtrafiken mellan länen i södra Sverige godkändes för Region Kalmars del. Det innebär bland annat en ny prismodell för länsöverskridande resor.

Uppdaterad 25 juni 2020 Lämna synpunkter på innehållet