Mobiltelefon med 1177-app
Pressmeddelande 2019-02-06

Nytt rekord för e-tjänsterna på 1177.se

Antalet anslutna till e-tjänsterna på 1177.se slog nytt rekord förra året. Vid årsskiftet var 125 000 invånare i Kalmar län anslutna, en ökning med 23 procent.

Att fler använder 1177.se framgår också av att antalet inloggningar ökar, liksom antalet ärenden som hanteras via tjänsten. Det framgick vid en redovisning om vårdens tillgänglighet inför regionstyrelsen på onsdagen.

En annan del av 1177 är sjukvårdsrådgivningen på telefon. Under en tid har kötiderna varit långa trots olika åtgärder. I december 2018 låg medelväntetiden på 17,05 minuter, vilket är en försämring. Andelen samtal som besvaras inom målet nio minuter är också lägre än tidigare under hösten – 31 procent. Med nyrekryteringar under januari och februari är ambitionen att minska väntetiderna.

I primärvården gäller sedan årsskiftet en ny nationell vårdgaranti där patienter som tar kontakt inom tre dagar ska få en medicinsk bedömning av läkare eller annan legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal. I januari uppnåddes vårdgarantin till knappt 80 procent vid länets offentliga och privata hälsocentraler i länet. Spridningen mellan de olika enheterna är från 60 till 100 procent.

85 procent av patienterna fick i december tid till en specialist vid länets sjukhus inom 90 dagar, som är gränsen i den nationella vårdgarantin. 81 procent fick operation/behandling inom 90 dagar.

Barn- och ungdomspsykiatrin ökade tillgängligheten både till besök men framför allt till behandling/uppföljande utredning i december. Alla patienter fick tid till behandling och uppföljande utredning inom 30 dagar och 72 procent fick komma till ett första besök inom 30 dagar. Målet är satt till 90 procent.

Inom vuxenpsykiatrin fick drygt 90 procent i september tid till besök inom 60 dagar.

Ökade kostnader för hyrpersonal

För 2018 var kostnaderna för hyrpersonal från bemanningsbolag totalt 204 miljoner kronor, en ökning med drygt 50 miljon kronor sedan 2017 då kostnaderna minskade. Kostnaderna fördelas på drygt 138 miljoner för läkare och 66 miljoner sjuksköterskor och psykologer.

Den huvudsakliga ökningen ligger på de tre sjukhuset medan primärvården har lyckats sänka sina kostnader något och psykiatrin ökat med sex miljoner.

Men bilden är inte enhetlig. Det finns verksamheter som efter aktiva åtgärder minskat sitt beroende av hyrbolag, exempelvis hälsocentralerna i Ankarsrum, Blå Kusten och Kristineberg, psykiatrin i norra länet och förlossningsverksamheten på Länssjukhuset i Kalmar.

Det finns å andra sidan verksamheter som är beroende av hyrpersonal för sin verksamhet: hälsocentralerna i Gamleby, Hultsfred och Högsby, akut- och medicinklinikerna vid Oskarshamns sjukhus, medicin- och anestesiklinikerna i Kalmar, operation/intensivvårdskliniken och förlossningsverksamheten i Västervik och psykiatrin i södra länet.

Uppdaterad 25 juni 2020 Lämna synpunkter på innehållet