Covid-19 dekorbild
Pressmeddelande 2021-02-24

Rekommendation om distansundervisning

Smittskyddsläkaren i Kalmar län rekommenderar distansundervisning vid länets högstadieskolor och gymnasier under nästa vecka.

Det är den höga förekomsten i länet av den mer smittsamma brittiska varianten av coronaviruset som kan ge covid-19 och en oro för att smittspridningen kan ta ytterligare fart när eleverna kommer tillbaka efter sportlovet som ligger bakom rekommendationen.

Undantag kan göras för praktiska moment som inte kan skjutas upp och examinationer som inte kan skjutas upp eller ske på distans. Undantag kan också ske för elever på introduktionsprogram, inklusive språkintroduktion, om det bedöms att fjärr- eller distansundervisning inte kan tillgodose elevernas behov.

Det är slutligen de enskilda huvudmännen som beslutar om distansundervisning och omfattning av denna.

Smittskyddsläkaren understryker att liksom tidigare är det viktigaste att hålla avstånd, undvika nära nya kontakter utanför den krets man redan umgås med i skolan eller i privatlivet och att stanna hemma och provta sig vid symtom.

Mer information

Per-Åke Jarnheimer, biträdande smittskyddsläkare
Kontakt sker genom pressjouren 0480-841 31

Uppdaterad 10 september 2021 Lämna synpunkter på innehållet