Pressmeddelande 2021-03-26

Rekommendation om distansundervisning

Smittskyddsläkaren rekommenderar fortsatt kombinerad när- och distansundervisning vid länets gymnasieskolor under hela april månad.

Det är de senaste veckornas snabba ökning av antalet smittade som ligger bakom den lokala rekommendationen för Kalmar län.

Rekommendationen gäller till och med 30 april och gymnasieskolorna rekommenderas att fortsatt bedriva en kombination av när- och distansundervisning.

- Det är gymnasieskolornas huvudmän som fattar beslut om distansundervisning och dess omfattning. Det sker utifrån det lokala smittläget och verksamhetens förutsättningar. Bedömningen kan därför skilja sig åt både mellan kommuner och inom kommuner, säger smittskyddsläkare Lisa Labbé Sandelin.

Inför rekommendationen hade smittskyddsläkaren på fredagen samråd med gymnasieskolornas huvudmän och rekommendationen kommer fortlöpande att omprövas utifrån rådande smittläge.

Smittskyddsläkaren uppmanar alla – elever, lärare som allmänhet i övrigt – att försöka begränsa smittspridningen så mycket som möjligt och följa de råd och rekommendationer som finns. Det är viktigt att både elever och personal begränsar sitt kontaktnät i samband med distansundervisningen, så att inte syftet med denna motverkas.

Mer information

Lisa Labbé Sandelin, smittskyddsläkare

Kontakt sker genom pressjouren 0480-841 31

Uppdaterad 10 september 2021 Lämna synpunkter på innehållet