Dekorbild.
Pressmeddelande 2020-04-20

Risk för ökning av covid-19-fall i länet

De senaste dagarna har en tendens till ökning av luftvägsinfektioner uppmärksammats på flera orter runt om i länet.

- Jag befarar att vi inom några dagar kommer att se en ökning av personer i behov av sjukhusvård som en följd av fler covid-19-fall. Därför är det viktigare än någonsin att följa rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten, säger smittskyddsläkare Lisa Labbé Sandelin.

Det handlar om att tvätta händerna ordentligt och ofta, att undvika att röra ansiktet med händerna, att hålla avstånd till andra människor och att stanna hemma vid minsta förkylningssymtom. För personer över 70 år och andra riskgrupper gäller att begränsa sina sociala kontakter.

- Om vi får en ökning nu har de som drabbats blivit smittade runt påsken. Det visar hur viktigt det är att undvika större sammankomster och inte nödvändiga resor, säger Lisa Labbé Sandelin.

En svag ökning av sjukhusvårdade patienter har också märkts under helgen. På måndagen var 30 personer inlagda för covid-19-infektion på länets sjukhus, av dessa är två från andra regioner. Sju av patienterna vårdades på intensivvårdsavdelning. Under helgen har också en patient från Sörmland som vårdades i Kalmar län avlidit. Denna person räknas in i Folkhälsomyndighetens statistik för avlidna i Sörmland.

Totalt 99 personer i länet var fram till måndagsmorgonen konstaterat smittade av det nya coronaviruset. Drygt 1 100 prover har analyserats vid det mikrobiologiska laboratoriet vid Länssjukhuset i Kalmar, sedan det togs i bruk för analys av covid-19.

Mer information

Lisa Labbé Sandelin, smittskyddsläkare

Kontakt sker genom pressjouren 0480-841 31

Uppdaterad 10 september 2021 Lämna synpunkter på innehållet